بعضی از انسان ها ( بخش سوم)

 

 

بعضی از انسان ها، «کتاب لغتِ» انواع غلط هایند!

بعضی از انسان ها، «تخته سیاه» سنگدلی و قساوتند!

بعضی از انسان ها، «حلوای» رحمدلی و مروّتند!

بعضی از انسان ها، دیروزهایی هستند که از امروز بهترند، و بعضی دیگر امروزهای بهتر از دیروزند!

بعضی از انسان ها، مخلوطی از چند کیلو رنج و چند مثقال شادیند!

بعضی از انسان ها، باغ سرسبزی از دانایی اند که پنجره ای به خیابان خاطرات خطیر دارند!

بعضی از انسان ها، جوهر همه ی جواهرات گران قیمتند!

بعضی از انسان ها، کتابی هستند که نسیم عبور زمان، تند و تند آن را ورق می زند و به اوّلِ پایانِ خود می برد!

بعضی از انسان ها، پنجره ای هستند که از پشت شیشه ی آن می توان باغ حکمت و ملکوت را به سیری نظاره کرد!

بعضی از انسان ها، «جوهر لیموی» حوادث و بعضی هم، «زاج کبود» خورشیدند!

بعضی از انسان ها، همسران همه ی نوازندگان نازند، و بعضی، همسران نوادگان نیاز!

بعضی از انسان ها، «فلاش» دوربین اداره ی مرکزی خلقتند!

بعضی از انسان ها، «رنگی» هستند، و بعضی دیگر کاملاً «بی رنگ» !

بعضی از انسان ها، همایش همدمی در «تالار وحدتِ» آفرینشند!

بعضی از انسان ها، کلمه ی زیبای خداوند، و معبر گامهای همه ی «گلواژگان» هستند!

بعضی از انسان ها، تاجران اعمال نیکند!

بعضی از انسان ها، فروشنده ی دوره گرد کالای کلامند!

و بعضی از انسان ها، ماهی «غزل» آلای دریای «احساس» و «اندیشه» و «معنایند» !

/ 0 نظر / 26 بازدید