مشکل بینایی در اکثر انسانها

یکی از مشکلاتی که ما انسانها با آن درگیریم نگاهی است که به پیرامون خودمان و از زاویه خود داریم و با توجه به این نگاه تمام تصمیمات خود را اتخاذ می کنیم.

خود من به شخصه در خیلی از موارد چیزی هایی را که می بینم ، مبنای تفکرم است و دیدگاه هایم بیشتر تحت تاثیر دیدم است تا اندیشه ام. و شاید از روی آن دیدگاه ها، بارها و بارها تصمیماتی گرفته و قضاوت هایی انجام داده باشم که از نگاه دیگران نادرست است.

ما انسانها به حس بینایی خود خیلی اطمینان داریم. و اولین مرجع قضاوت را دیدن و بعد شنیدن و بعد احساسات و بعد ... و در اخر از روی ایمان و بی طرفی و تفکر.

و جالب تر اینکه همیشه خود را حق و دیگری را ...

و همیشه چیزی را که می بینیم، فکر میکنیم درست است  و تصویری را که از دنیای پیرامون خود، در مغزمان کشیده ایم را بدون اشکال و کامل می دانیم.

من خودم بسیار سعی کردم که بهتر ببینم . بهتر درک کنم . کمتر از روی این دیده ها و شنیده ها قضاوت کنم . و یا اصلا قضاوت نکنم . ولی اگر راستش بگویم نشده و  سخت است و شاید نشدنی .

شما چطور . آیا به سمت تمرین برای بهتر دیدن و کمتر قضاوت کردن و بهتر و درست تر تصمیم گرفتن حرکت کرده اید .

آیا تصمیم ندارید در این راه قدم بر دارید و یا اگر قدم برداشته اید تا چه حد موفق بوده اید؟

بیایید کمی با هم به این موضوع فکر کنیم و همدیگر را کمک کنیم.

من بعضی از اوقات که این حرف ها را با دوستان دیگران مطرح میکنم آنها خیلی از مواقع که کوچکتری حرکتی از من سر میزند و یا قضاوتی، اتفاق میافتد، در مقابلم گارد گرفته و حالت حجومی به خود میگیرند و این مطلب را بیان میکنند که (( تو که این همه ادعات میشه چرا اینجوری عمل میکنی و ...))

و در پاسخ باید بگویم که ، تمام کسانی که این مطلب را می خوانند بدانند که :

« پیام در هیچ یک از کلمات و صحبتهایی که شاید انجامش از پس انسانهای خوب و شایسته بر می آید ادعایی نداشته و ندارد و نخواهد داشت. و هدف از بیان آن با دیگران گوش زد کردن به خود شخص بنده برای بهتر شدن خودم است و بس »

پس ای دوستان عزیز،  اگر نوشته یا حرفی از من خواندید و شنیدید که با اعمالم مغایرت داشت ناراحت نشوید و اگر مطلب و گفته ام به درد انسان شدن می خورد شما عمل کنید تا الگویی شوید برای من که بی عملم. و اگر هم بدردتان نمی خورد که از کنارش به راحتی بگذرید و مانند بازپرس عمل نکنید و هر حرفی را که زده ام را بر علیه خودم  استفاده نکنید.

خدایا، ای بیناترین و ای شنواترین و ای نهایت عدالت و ای آگاه‌ترین و تعیین کننده قضا و قدر و ای کاردار و دادستان، کمکمان کن که ما نیز کمی در نگاه هایمان و شنیده هایمان و کردارمان باز نگری کنیم و صبور باشیم و درست تصمیم بگیریم.

که بهتر از تو ، در این را کسی یاری رسان ما نیست.

آمین .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید