قسم سهراب سپهری

زیباترین قسم سهراب سپهری
 
 
نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی ...

به حباب نگران لب یک رود قسم ،

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ،

... غصه هم می گذرد ،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند... ،

لحظه ها عریانند.

به تن لحظه خود جامه اندوه مپوش هرگز.
/ 1 نظر / 49 بازدید
اشکان

امروز دومین باره که این شعر رو میبینم.اخه امروز خیلی ناراحت بودم.انگار دنیا باهام حرف میزنه ولی من زبونشو نمیفهمم...چرا خودمو ناراحت کنم؟؟؟؟؟؟