کودک دست فروش

 

 ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاور ،

شاید که دارند آرزوی کودکی دست فروش را ...

برای یک دقیقه کاسبی بیشتر برآورده می کنند ...

 

/ 1 نظر / 129 بازدید
باران

این روزا کمند کسایی که به آرزوی دیگران حتی فکر میکنن چه برسه به برآورده کردنش تازه اشم وقتی میفهمن آرزوت چیه اینقدر عرصه رو بهت تنگ و تنگتر میکنن تا از خواستت دور و دورترت کنن از هیچ چیزم برات کم نمیزارن و سنگ تموم میزارن . از من میشنوی پیام جان هیچوقت آرزوهاتو به زبون نیار انشاالله که به همه ی آرزوهایه دل قشنگت برسی اما اگر هم نرسیدی آرزوت بزات همیشه یه آرزو بمونه و برات قشنگ باشه اینجوری آدم فقط تویه خودش میشکنه . بیاید قصه و آرزوی پسرک گل فزوش هم بین خودمون بمونه .[گل]