سنجیدن عملکرد

پسر کوچکی وارد داروخانه شد، کارتن جوش شیرنی را به سمت تلفن هل داد. بر روی کارتن رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره ای هفت رقمی. مسئول دارو خانه متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش داد.

 پسرک پرسید،" خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه کردن ...چمن ها را به من بسپارید؟

" زن پاسخ داد:  کسی هست که این کار را برایم انجام می دهد."

 پسرک گفت: "خانم، من این کار را نصف قیمتی که او می گیرد انجام خواهم داد".

 زن در جوابش گفت:  که از کار این فرد کاملا راضی است.

پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد،" خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم برایتان جارو می کنم، در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت.

" مجددا زن پاسخش منفی بود".

پسرک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت.

 مسئول داروخانه که به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: "پسر...از رفتارت خوشم میاد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری بهت بدم"

پسر جوان جواب داد، " نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم رو می سنجیدم، من همون کسی هستم که برای این خانوم کار می کنه.

 

پیام نوشت :

عالم آنکس بود که بد نکند         نه بگوید به خلق و خود نکند

چقدر ما خودمان را زیر ذره بین قرار میدهیم و آیا خودمان را از زاویه دید دیگران سنجیده ایم. خیلی از ما اعتقاد داریم که کاری که انجام میدهیم بهترین کار و رفتارمان با دیگران شایسته ترین رفتار و تصمیماتمان از نظر دیگران بهترین تصمیم است .

نامه عیب کسان گیرم که بر خوانی چو آب 

نیم حرف از نامه خود بر نمی خوانی چه سود؟

 ولی ممکن است که اینها فقط یک خیال واحی و خام باشد و بخاطر عدم انتقاد شنوی، دیگران هم از بیان آن به ما کوتاهی کرده و در حبابی که درونش قرار داریم حرکت کنیم و این امر باعث دورتر شدن دوستانمان از ما می شود و کسی که عیب خود را نبیند به بیان عیوب دیگران می پردازد.

 « خود فضیحت ، دیگران را نصیحت! »

 

اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم(بقره/44)

آیا مردم را به نیکی فرمان میدهید و خود را از یاد می برید؟

 

امیدوارم که بتونم خودم به حرفهایی زدم عمل کنم تا آشنایانم از تغییرات من  به شوق آمده و شروع به تغییر نمایند.

انشاءاا...


 

 

/ 4 نظر / 25 بازدید
شقایق

سلاممم پیام [قلب] پیام نوشت رو دوست داشتم و ایضا داستان پند آمیز رو. به قول شازده کو چولو اگر تونستی در مورد خودت قضاوت درستی بکنی معلوم میشه یک فرزانه تمام عیاری... اما در مورد زیر ذره بین قرار دادن خودمون. شعر دیدن همه کس رو و ندیدن خود را بخش مثیت این قضیه است.من فکر می کنم عمده مشکل بشر دیدن خودشه و ندیدن دیگران.وقتی تنها و تنها به دیگران فکر کنی خودت دیگه محو می شی .توی دیگران غرق میشی.درد اونا درد تو می شه.دیگه فنای خلق میشی. یه زمانی به خودت میای میبینی تمام دردای خودت رو از یاد بردی وقتی به درد دیگران میرسی و از قلعه وجودیت دست می کشی .کسی که می خواد وسعت پیدا کنه هر صبحی به دمی یا قلمی یا درمی یک دل به دست میاره.توی این قحطی خوب بودن و خوبی کردن و خوب ماندن.

شقایق

سلامی دوباره پیام عزیزم سنجیدن عملکرد من رو خیلی به فکر فرو برد.یعنی اینکه انسان مقیاسی برای خوبی قرار بده؟ خوبی که خوبیه.و تعریف شده است یعنی باید بدونیم دیگران در مورد این خوبی چه فکر می کنند یا عملم درست بوده؟؟؟پس با این اوصاف کسی که به طور معمول اشرافی روی عملکردش نداره و تنها عملی رو در جهت خیر خواهانه انجام می ده باید بعدش اون رو سنگ محک بزنه؟یا باید خوبی رو بشناسیم بذرش و بپاشیم و نگاهی به معنای دریافت خوبی /خوبی برای خوبی /نداشته باشیم .دوست دارم نقطه نظرت رو در این باب بدونم

ناهید

سلام...ممنون وبلاگ جالبی دارین. تو انتخاب متنا خوش سلیقه این