سال نو مبارک

سال 1393 سال اسب مبارک
امیدوارم در سال 93
هیچکس بی نعل نمونه.
هیچکس درهنگام پریدن از موانع زندگی پاش پیچ نخوره.
همیشه چهارنعل به سوی خوشبختی بتازید.
مشکلات سوار بر شما نباشند و شما سوار بر زندیتان باشیدو خوشبخت.
همه ما در راه نجابتمان بکوشیم.
همیشه افسار زندگیتان بر دستان خودتان باشد و کسی بر آن مسلط نباشد که به هر جا خواست بکشاند
پیروز باشید .

پیام

/ 0 نظر / 41 بازدید