پرواز

وقتی پرنده ای را معتاد می کنند تا فالی از قفس به در آرد

و اهدا کند به جویندگان خوشبختی تا شاه دانه ای هدیه بگیرد

پرواز ...

قصه ای بس ابلهانه است

                                   از معبر قفس !!!

/ 2 نظر / 43 بازدید
باران

زندگی چون قفسی است قفسی تنگ پر از تنهایی... اونم یه روز پرواز رو به معنی واقعی تجربه مییکنه

باران

[گل]