بعضی از انسان ها ( بخش دوم)

بعضی از انسان ها، قاشق چایخوریِ چاشنی های زندگی اند!

بعضی از انسان ها، مرّبای قوام گرفته ی مرّبی های دلسوزند!

بعضی از انسان ها، نوشداروی پیش از کشتنِ سهرابند.

بعضی از انسانها، چای شیرین اخلاق را به حوزه لبهای خلایق صادر می کنند!

بعضی از انسانها، باربران سینیِ «فراماسونری» هستند!

بعضی از انسانها، سوی دلشان آنقدر کم است که با عینک علوم تجربی، به عالم غیب چشم غرّه می روند!

بعضی از انسانها، دستگاه گیرنده امواج فطرتشان، موجی شده است!

بعضی از انسانها، نقطه آغاز پایانند و بعضی دیگر نقطه پایان آغازند!

بعضی از انسانها، «داروین» هاییهستند که تکامل یافته اند و به صورت میمونهایی با بدنهای پوشیده از پشمانواع و اقسامِ فرضیه ها، به جهان عرضه شده اند!

بعضی از انسان ها، به صورتِ مادرزاد، به کریِ چشمِ دل و کوریِ گوشِ هوش، مبتلایند!

بعضی از انسانها، شگفت ترین حادثه در پروسه زمینند!

بعضی از انسانها، آب به آب انبار برده فروشان فکری می ریزند!

بعضی از انسان ها، لالایی های از ما بهتران را به خوبی می دانند ولی سعی می کنند که هیچ وقت خوابشان نَبَرد!

بعضی از انسان ها، بچه گنجشکی تنها نیستند، بلکه کبوتری همراه با دریچه ی بازی از الهامند!

بعضی از انسان ها، حتی در ادای دو رکعت «درستی» و «راستی» ، کثیرالشک هستند!

بعضی از انسان ها، در «روضه ی روزه» اصلاً نمی خندند!

بعضی از انسان ها، رادیوی یک موجی هستند که تنها امواج فرستنده ی «اهریمن» را دریافت و پخش می کنند!

/ 0 نظر / 29 بازدید