ای کاش که می شد(رویایی کودکانه)

 

کاش هرکس تو این روزها، سردش بود با دیدن این آتیش

مجانی مجانی مجانی خودش و خانوادش گرم گرم میشدن

 بیاییم قدر زندگی هایمان را بدانیم که چه آرزوهایی از دیگران
 
 
 
در زندگی ما هست ولی آرزو نیست و به آن دقتی نداریم

 

/ 0 نظر / 20 بازدید