می دانی ، یک وقت هایی باید

    

به قول حسین پناهی:


می دانی ، یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی "تـعطیــل است"

و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت، باید به خودت استراحت بدهی،دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیالســوت بزنی،در دلـت بخنــدی به تمام افـکاریکه پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند،آن وقت با خودت بگویـی :

بگذار منتـظـربمانند ....


/ 0 نظر / 34 بازدید