دعا

خدایا!  نمی خواهم کسی را بیازارم،

آنچنان لطافتی به من ده که پروانه، گلم پندارد.

My dearest G0d! I don't want to hurt anybody

Give me such a delicacy so the butterflies think me a flower


/ 0 نظر / 30 بازدید