فاصله ها

گاهی ...

 بــایـد بــه "فــــاصله ها" خـوش آمـد گفـت !

شــایـد آمـده انــد ، تــا بخشی از "حـــماقـتهـایــمان" را ، جبـــــران کنــــند ...

 

/ 2 نظر / 37 بازدید
باران

آره پپام باهات موافقم . سلام فاصله ها .

نینا(...)

شايد سال ها بعد در گذرجاده ها بي تفاوت ازکنار هم رد شويم...وبگوييم آن غريبه چقدرشبيه خاطراتمان بود؛