پیام دوستی

» سلامی چو بوی خوش آشنایی :: ۱۳٩٥/٥/۸
» سیکل زندگی :: ۱۳٩۳/٦/٢۱
» شب آرزوها :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» آشوب :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» دعا :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» نظرات شما عزیزان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» سایه درون ما :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» قضاوت :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» من نی می زنم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» باور :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» از انسانها بت نسازید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» اعدام دسته جمعی چراغها :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» وجود انسان، کاخی با هزارن اتاق :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» آرزویی که برایم جالب و شنیدنی بود :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» می دانی ، یک وقت هایی باید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» ﺧﺪﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» خدایا شکرت :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» ای کاش که می شد(رویایی کودکانه) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» مشکل بینایی در اکثر انسانها :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» مراکز انرژی و چاکراها :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» بعضی از انسان ها ( بخش اول) :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» بعضی از انسان ها ( بخش دوم) :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» بعضی از انسان ها ( بخش سوم) :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» سلام :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» جهنم :: ۱۳٩٢/٦/٤
» بچه های آخر :: ۱۳٩٢/٦/٤
» کودک دست فروش :: ۱۳٩٢/٦/٤
» عقیده :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» شب قدر :: ۱۳٩٢/٥/٥
» ۱۳٩٢/٥/٤ :: ۱۳٩٢/٥/٤
» مرا خدای کافی است :: ۱۳٩٢/٥/۳
» رد شو :: ۱۳٩٢/٥/٢
» فاصله ها :: ۱۳٩٢/٥/٢
» پرواز :: ۱۳٩٢/٥/٢
» بی خیالی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» توقع :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» عجیب است :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» آدم های خوب :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» آرامش :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» سقوط :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» مرغان مهاجر :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» تحقیر روح :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» شبی با او :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» بیان ایرادات دیگران :: ۱۳٩٢/۳/٥
» پیام دوستی :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» پیام دوستی :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» خوب بودن و خوبی کردن :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» سنجیدن عملکرد :: ۱۳٩٢/٢/٩
» لبخند بزن :: ۱۳٩٢/٢/٦
» باغبان پیر :: ۱۳٩٢/٢/٦
» کفش آهنی :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» حکمت :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» قصه عادت :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» قصه (غول قصه دنیا) :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» من از عشق بارون به دریا زدم... :: ۱۳٩٢/۱/٤
» ۱۳٩۱/۱٢/۳٠ :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» وبلاگ پیام ایران :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» به خود آی ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» همه می گویند به من که تولدم مبارک :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» راز موفقیت مرغ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» پندی به دوست :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» داستان کوتاه و تفکر برانگیز :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» آواز روح :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» دیوانه چو دیوانه ببیند ... خوشش آید ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» خدا در روستای ماست :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» قصه ی آن کس که در یاری بکوفت :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» پیام دوستی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» حکایتی از بهلول :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» دوستی جالینوس :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» داستان درویش و زاهد و دخترک کنار رودخانه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» قسم سهراب سپهری :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» دل نوشته ای برای خدایم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» آدرس وبلاگ من :: ۱۳٩۱/۱٠/۸